ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Αναγνώριση από Ofqual (Ofqual Qualification Numbers: 601/4948/6, 601/4946/2, 601/4947/4, 601/4949/8)
 • Αποδεκτό από ΑΣΕΠ
 • Διεθνής Αναγνώριση και αποδεκτό από κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως
 • 4 skills
 • Βάση 50 % στα επίπεδα A1,A2,Β1, Β2, C1 και 65% στο C2
 • Στην περίπτωση C2 με ποσοστό 55-64% απονέμεται στον υποψήφιο επίπεδο C1
 • Στην περίπτωση του C1 μπορεί ο υποψήφιος να επιλέξει σετ εκθέσεων, το οποίο τον οδηγεί σε Ακαδημαικό τίτλο.
 • Ερωτήματα Πολλαπλής Επιλογής και Παραγωγή γλώσσας
 • Δύο εξεταστικές ενότητες – Γραπτά και Προφορικά
 • Πλήρης συμψηφισμός των 3 δεξιοτήτων στο γραπτό μέρος (Reading, Writing & Listening).
 • Στην περίπτωση αποτυχίας σε μία από τις 2 ενότητες, ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση εντός 12 μηνών στο μέρος που απέτυχε.
 • Καθορισμένες Εξετάσεις 4 φορές το χρόνο, Οκτώβριο, Δεκέμβριο, Μάρτιο και Μάιο.
 • Δυνατότητα εμβόλιμων εξεταστικών
 • Fast Track αποτελέσματα max εντός 5 ημερών από την ημερομηνία εξετάσεων (Εξετάσεις Σάββατο – την επόμενη Παρασκευή αποτελέσματα).

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Μεγάλη γκάμα επιλογής εκθέσεων.
 • Δεν υπάρχει απαντητικό δελτίο, ο υποψήφιος απευθείας πάνω στο εξεταστικό βιβλίο.
 • Εξετάσεις και για τους μικρούς μαθητές, από Senior A
 • Ειδική μέρινα για υποψηφίους Ειδικών Δυνατοτήτων
 • Το ακουστικό μέρος ακούγεται 2 φορές
 • Προφορικά: 1 εξεταστής, δύο μαθητές
 •  

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Μεγάλη γκάμα επιλογής εκθέσεων.
 • Δεν υπάρχει απαντητικό δελτίο, ο υποψήφιος απευθείας πάνω στο εξεταστικό βιβλίο.
 • Εξετάσεις και για τους μικρούς μαθητές, από Senior A
 • Ειδική μέρινα για υποψηφίους Ειδικών Δυνατοτήτων
 • Το ακουστικό μέρος ακούγεται 2 φορές
 • Προφορικά: 1 εξεταστής, δύο μαθητές