Συχνές Ερωτήσεις

Οποιοσδήποτε θέλει να πιστοποιήσει τις γνώσεις του στα Αγγλικά μπορεί να δώσει πιστοποίηση Anglia. Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας για τους υποψηφίους και μπορεί κάποιος να δώσει εξετάσεις πιστοποίησης σε οποιοδήποτε επίπεδο κριθεί από τον καθηγητή του ότι είναι έτοιμος.

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα

CEFR (Common European Framework)

Τα επίπεδα των πιστοποιήσεων Anglia στο Common European Framework
Παρακάτω φαίνονται τα επίπεδα των εξετάσεων Anglia στο Common European Framework.

Οι υποψήφιοι δίνουν για την πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας Anglia για ένα πλήθος λόγων. Κάποια Πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο δέχονται το Anglia Proficiency σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να σπουδάσει σε αυτά. Επιπλέον αποτελεί σημαντικό τυπικό προσόν στο βιογραφικό ενός εργαζόμενου, ενώ η αποδοχή του από το ΑΣΕΠ δίνει την ευκαιρία στους κατόχους να διεκδικήσουν μια θέση στο Ελληνικό Δημόσιο.

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας Anglia, όπως πχ στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Παρ’ όλα αυτά, σε ότι αφορά την πρόσληψη στον Ιδιωτικό Τομέα ή για την χρήση του σε κάποιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, υπάρχει περίπτωση ο εργοδότης ή το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα να ζητήσει ανανέωση της πιστοποίησης για να καλυφθούν οι απαιτήσεις που τίθενται .

Ο αριθμός των Πανεπιστημίων, τα οποία αποδέχονται τα πιστοποιητικά Anglia αυξάνεται ολοένα και περισσότερο (List of Universities). Από το 2014, τα 4 υψηλότερα επίπεδα των πιστοποιήσεων Αγγλικής γλώσσας Anglia (B1, B2, C1 & C2) είναι αναγνωρισμένα από το Ofqual μέσω της συνεργασίας του με το AIM Awards. Παρ’ όλα αυτά, οι αιτήσεις αξιολογούνται μία προς μία και κατά περίπτωση. Πάντα συνιστούμε ο υποψήφιος να ελέγχει τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης σχολής του εκάστοτε Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, η γραμματεία της οποίας θα δώσει ξεκάθαρες οδηγίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας για τους υποψηφίους. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να δώσει για το επίπεδο που επιθυμεί ή για αυτό που θεωρεί ο καθηγητής του ότι είναι έτοιμος να δώσει. Υπάρχει διαθέσιμο κατατακτήριο τεστ placement test για τις εξετάσεις Anglia, το οποίο βοηθά τον υποψήφιο και τον καθηγητή του να προσδιορίσουν από κοινού το επίπεδο. Οι εξετάσεις Anglia λαμβάνουν χώρα σε 53 χώρες και σε 4 Ηπείρους με τον σεβασμό που απαιτείται στις ιδιαιτερότητες της χώρας ή των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους.

Εξαρτάται από το που θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει την πιστοποίηση. Το πιστοποιητικό, όταν εκδοθεί, διευκρινίζει σε πόσες και ποιες δεξιότητες έχει εξεταστεί. Στην περίπτωση του ΑΣΕΠ, απαιτούνται και οι 4 δεξιότητες.

Οι εξετάσεις Anglia παρέχουν όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για να εξυπηρετήσουν άτομα με ειδικές ικανότητες ή αναπηρία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@angliaexams,gr

Μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, το εξεταστικό υλικό αποστέλλεται στην Αγγλία, όπου βαθμολογείται από μία ομάδα έμπειρων εξεταστών / βαθμολογητών.

Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων ωρών για έναν υποψήφιο για να δώσει εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Anglia. Προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, παρακάτω φαίνεται ένας πίνακας, ο οποίος χρησιμεύει σαν οδηγός, στον οποίο προτείνεται συγκεκριμένος αριθμός ωρών ανά επίπεδο, για τα επίπεδα του `Common European Framework’. Βέβαια, αυτός ο αριθμός εξαρτάται από τον αριθμό των ωρών που κάνει κάθε ημέρα ο υποψήφιος.

LEVELCEFRGUIDED LEARNING HOURSINDEPENDENT STUDY/EXPOSURETOTAL QUALIFICATION TIME
First StepApprox. 20-30
JuniorApprox. 30-50
PrimaryApprox. 50-75
PreliminaryA1Approx. 80-100
ElementaryA2Approx. 140-180
Pre-IntermediateA2+Approx. 180-200
AIM Qualifications Anglia IntermediateB1Approx. 350-400175-200525-600
AIM Qualifications Anglia AdvancedB2Approx. 500-600250-300750-900
AIM Qualifications Anglia ProficiencyC1Approx. 700-800350-4001050-1200
AIM Qualifications Anglia MasteryC2Approx. 1000-12001000-12002000-2400

Η βάση των εξετάσεων Αγγλικής γλώσσας Anglia είναι 50% για όλα τα επίπεδα πλην του επιπέδου (C2) όπου η βάση είναι 65%. Παρ’ όλα αυτά, αν ο υποψήφιος σε επίπεδο Masters καταφέρει ποσοστό άνω του 55% έως και 64%, τότε το Anglia – Aim Qualifications του απονέμει το επίπεδο Proficiency (C1). Παρακάτω φαίνεται πίνακας με τις βαθμολογίες.

LEVELREFERPASSMERITDISTINCTION
First Step<50%50%-64%65%-79%80%+
Junior<50%50%-64%65%-79%80%+
Primary<50%50%-64%65%-79%80%+
Preliminary<50%50%-64%65%-79%80%+
Elementary<50%50%-64%65%-79%80%+
Pre-Intermediate<50%50%-64%65%-79%80%+
Intermediate<50%50%-64%65%-79%80%+
Advanced<50%50%-64%65%-79%80%+
Proficiency<50%50%-64%65%-79%80%+
Masters<55%At C1 55%-64%
At C2 65%-74%
75%-89%90%+

Μπορείτε να δείτε τις βαθμολογικές κλίμακες στο Teacher’s Handbook, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο central documents .

Το επίσημο υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις Anglia είναι η σειρά Step To book, όπου υπάρχει ένα βιβλίο διαθέσιμο για κάθε επίπεδο, το οποίο περιέχει έναν αριθμό ασκήσεων και practice tests.  Παρ’ όλα αυτά για την προετοιμασία των μαθητών υπάρχει πλήθος βιβλιογραφίας και past papers, τα οποία μπορούν να βρεθούν εδώ. Για την αγορά της σειράς Step To books, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@angliaexams.gr .

Ναι. Προσφέρουμε στους καθηγητές διαρκή υποστήριξη τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Corporate. Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει τακτικές συναντήσεις καθηγητών Αγγλικής γλώσσας, ετήσιες συναντήσεις με παρουσιάσεις από την Ακαδημαϊκή Ομάδα των εξετάσεων Anglia της Ελλάδας αλλά και επικεφαλής εξεταστών από την Αγγλία. Παρακαλώ να επικοινωνείτε συχνά μαζί μας και πάντα να ενημερώνεστε στα νέα μας προκειμένου να είστε συνεχώς ενημερωμένοι σχετικά με ότι νεότερο υπάρχει αλλά και να έχετε πρόσβαση σε πληθώρα past papers που είναι διαθέσιμα.

Ναι υπάρχει. Το Teacher’s Handbook το περιλαμβάνει και είναι διαθέσιμο εδώ.

Ναι είναι. Οι λίστες λεξιλογίου είναι διαθέσιμες στο Teacher’s Handbook και είναι διαθέσιμο εδώ

Το C.I.T.E. είναι μια εξέταση σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσδώσει στους καθηγητές κάθε αντικειμένου, οι οποίοι έχουν ή δεν έχουν οποιαδήποτε άλλα διδακτικά προσόντα, διεθνή αναγνώριση για τις γλωσσικές τους ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία ή οποιεσδήποτε άλλες επίσημες απαιτήσεις προσόντων για την εξέταση C.I.T.E. Μπορούν να το δώσουν καθηγητές που διδάσκουν Αγγλικά ή φοιτητές που Αγγλικής φιλολογίας και έχουν εμπειρία σε τάξη με πρακτική μέσω σπουδών.