Εξετάσεις Business English

Εξετάσεις Business English

Εξετάσεις Business English για στελέχη επιχειρήσεων. Με διεθνή αναγνώριση από το Common European Framework (C.E.FR) για τα επίπεδα Α2+, Β1, Β2 & Γ1 (Level 1, 2, 3 & 4 αντίστοιχα).

Εξέταστρα 

Common European Framework (C.E.FR)Πιστοποιητικό Εξέταστρα (€)
A2+Practical120
B1Intermediate 130
B2Advanced 170
C1Proficiency175

Ευελιξία Εξεταστικών Περιόδων 

Leave a Reply

Your email address will not be published.