Νέες εξεταστικές

Νέες εξεταστικές

Ημερομηνίες

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 10 Σεπτεμβρίου 2022. Εγγραφές από 11/7 έως 29/7


Εξεταστική Οκτωβρίου – BUSINESS ENGLISH – ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟ 8 Οκτωβρίου 2022. Εγγραφές από 30/8 έως 23/9

Εξεταστική Οκτωβρίου 15 Οκτωβρίου 2022. Εγγραφές από 30/8 έως 27/9

Εξεταστική Νοεμβρίου 13 Νοεμβρίου 2022. Εγγραφές από 29/9 έως 27/10

Εξεταστική Δεκεμβρίου 17 Δεκεμβρίου 2022. Εγγραφές από 31/10 έως 30/11

Leave a Reply

Your email address will not be published.