Η προσέγγιση του Anglia

Η προσέγγιση του Anglia

Η προσέγγιση των εξετάσεων πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας  Anglia είναι μοναδική, προσεκτικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένή ακολουθώντας την προσέγγιση  Step-by-Step, σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να για να παρακινεί και να ενθαρρύνει τους υποψηφίους μέσω των 10 προσφερόμενων επιπέδων από beginner to expert.

Επίπεδα Young Learner: First Step, Junior, Primary and Preliminary.

Ξεκινούν τον μαθητή από το επίπεδο First Step και τον φθάνουν μέχρι τo επίπεδo A1 του Common European Framework. Τα παιδιά – από την ηλικία των 4 ετών – μπορούν να ξεκινήσουν. Σε αυτό το επίπεδο, ο μικρός μαθητής ξεκινά με την εξέταση κατανόησης με άλλους τρόπους από το να γράφει πλήρεις λέξεις ή προτάσεις και βαθμιαία ζητείται κάτι παραπάνω.

Επίπεδα Intermediate: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate.

Τα μεσαία επίπεδα ξεκινούν τον υποψήφιο από Α2, προχωρούν σε Α2+ και τέλος σε επίπεδο Β1. Για πολλούς μαθητές, αυτό είναι το πιο δύσκολο στάδιο της διαδικασίας εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας. Με την μοναδική προσέγγιση Step by Step, ζητείται βαθμιαία και σταδιακά  ολοένα και περισσότερο παραγωγή Αγγλικής γλώσσας και με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται ο υποψήφιος να επιτύχει τον στόχο του. Έτσι, ο υποψήφιος όχι μόνο αισθάνεται σίγουρος για το επίπεδο που βρίσκεται, αλλά νιώθει έτοιμος να προχωρήσει και στο επόμενο στάδιο.

Υψηλότερα Επίπεδα: Advanced, Proficiency, Masters.

Αυτά τα υψηλότερα επίπεδα ξεκινούν τον υποψήφιο από ένα ξεκάθαρο επίπεδο Β2 και μέσω του Proficiency C1 φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης Masters (C2).  Η διάρθρωση των εξετάσεων παραμένει παρόμοια για τον υποψήφιο σε κάθε επίπεδο

Leave a Reply

Your email address will not be published.