Τι προσφέρουν τα πιστοποιητικά Business English

Τι προσφέρουν τα πιστοποιητικά Business English

Οι εξετάσεις Business English βασίζονται στην ικανότητα του υποψηφίου να κάνει συγκεκριμένες πρακτικές λειτουργίες στην εργασία του. Όλα τα θέματα σε όλα τα επίπεδα βασίζονται σε σύγχρονα και σχετικά με την εργασία θέματα. Είναι σχεδιασμένα έχοντας πάντα στο μυαλό τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και αφορούν την τεχνολογία και τις μεθόδους επικοινωνίας του 21ου αιώνα. Επιπλέον, λόγω του ότι είναι εξετάσεις του Anglia, είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να δείξουν ότι καλύτερο εχουν σε σχέση με τις ικανότητες και την γνώση τους στα Αγγλικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published.