Τι είναι τα πιστοποιητικά C.I.T.E

Τι είναι τα πιστοποιητικά C.I.T.E

Τα πιστοποιητικά C.I.T.E είναι το ακρωνύμιο για το Certificate for International Teachers of English. Είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να προσδώσει στους καθηγητές Αγγλικών, οι οποίοι μπορεί να έχουν ή να μην έχουν οποιαδήποτε άλλα  προσόντα διδασκαλίας Αγγλικών, την επιλογή να αποκτήσουν μία διεθνή αναγνώριση για τις ικανότητες τους στην διδασκαλία της γλώσσας, της γνώσης και εμπειρίας τους. Το C.I.T.E. βασίζεται στην ίδια αρχή – όπως όλα τα πιστοποιητικά Αγγλικών ειδικού τύπου, το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η πιστοποίηση διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας. Μπορούν να συμμετάσχουν καθηγητές που ήδη διδάσκουν Αγγλικά ή φοιτητές που πρόκειται να διδάξουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published.